Hlavní stránka O městě Název města
Název města Jablonec nad Jizerou

Podobu severních Čech jako velkého ovocného sadu celé země dokreslují i jména měst s jablečnou příchutí: Jablonné v Podještědí, Jablonec nad Nisou a Jablonec nad Jizerou. Základem jména Jablonec bylo staročeské slovo jablon, ke kterému se připojila přípona - cje, čímž vzniklo zdrobnělé jabloncje - tedy malá jabloň, jablůňka. Jabloň totiž patřila mezi stromy oblíbené ve střední Evropě už dávno. Původně první pád Jabloncje přešel do pádu druhého a k němu byl pak opět utvořen pád první - Jablonec.

Aby se odlišil Jablonec nad Jizerou od svého většího souseda, říkali zprvu lidé v okolí obci Jabloneček, roku 1921 pak získala přívlastek "nad Jizerou". Ten vyšel z pojmenování řeky Jizery, toku, jemuž název dali již Keltové. V základu jména dnes čteme prastarý indoevropský kořen - is-, který má ve svém jméně celá řada divoce tekoucích řek těch zemí Evropy, kde kdysi žili Keltové.

Jablonec jako součást štěpanického panství, jehož centrem a současně kolonizační základnou byl pro oblast podhůří západních Krkonoš štěpanický hrad. Až do 2. poloviny 16. století byl Jablonec nejzazší výspou osídlení na horním toku Jizery. Vzhledem k jeho poloze se nabízí ještě jeden výklad jména: slovo Jablonec mohlo vzniknout z latinského "gabella", celní stanice. Nad Jablonec proniklo osídlení až kolem poloviny 16. století a mělo zprvu hornický charakter. Do třicetileté války byl Jablonec nepatrnou nezemědělskou vsí o třinácti domech, určitý význam obce však naznačuje existence farního kostela.

Třicetiletá válka měla pro Jablonec katastrofický dopad - zůstaly pouhé čtyři domy, předbělohorské úrovně se podařilo dosáhnout až v 1. polovině 18. století. V druhé polovině osmnáctého století se Jablonec rozrostl natolik, že jej roku 1896 povýšil František Josef I. na městečko a udělil mu znak. Již středověká zástavba, kterou je zřejmě třeba hledat v okolí kostela sv. Prokopa (původně dřevěný, od roku 1777 díky podpoře Arnošta Harracha zděný), byla rozptýlenějšího charakteru, rovněž zástavba z 2. poloviny 18. století vznikala po svahu údolí téměř bez řádu. Jedinými organizačními faktory byly vrstevnice a parcelace pozemků, zcela nezemědělská obydlí se chaoticky soustředila na spojnici mezi kostelem a mlýnem. Díky velké přestavbě obce spojené s vybudováním železnice (1899) a textilních továren podél Jizery získal Jablonec nad Jizerou charakter novodobého podhorského městečka. Dodnes se však mezi stavbami z přelomu devatenáctého a dvacátého století zachovaly starší roubené chalupy. Statut města získal Jablonec nad Jizerou v roce 1971, dnes tu žije asi 1600 obyvatel.

Zdroj: (šal), archiv MF DNES

 

Chystané akce

Krakonoš 100x jinak
Pátek 17.09.2021 - 09:00 hodin

Muzeum Vysoké nad Jizerou

Krakonoš 100x jinakVlastivědné muzeum pro Vysoké nad Jizerou a okolí Vás srdečně zve na výstavu „Krakonoš 100x jinak“.

Hradišťan a Mládí
Pátek 17.09.2021 - 19:00 hodin

KD Jablonec nad Jizerou
vstupné 300-550,- Kč
HradišťanMimořádný společný koncert skupiny Hradišťan a dětského pěveckého sboru Mládí. Více informací...

Kam nedošel velbloud
Sobota 18.09.2021 - 06:00 hodin

Jablonec nad Jizerou, Krkonoše
startovné 15-30,- Kč
Kam nedošel velbloudOdbor Turistiky při TJ Sokol Jablonec nad Jizerou pořádá 42. ročník dálkového  pochodu. Pěší trasy: 12, 23, 31 a 41 km. Cyklo trasy: 31 a 62 km. Více informací.

Krakonoš 100x jinak
Sobota 18.09.2021 - 09:00 hodin

Muzeum Vysoké nad Jizerou

Krakonoš 100x jinakVlastivědné muzeum pro Vysoké nad Jizerou a okolí Vás srdečně zve na výstavu „Krakonoš 100x jinak“.

O stránkách

Informační server www.jablonec-krkonose.cz zahájil svůj provoz v srpnu roku 2001. Jeho cílem bylo a je vytvoření informačního portálu s propojením na vše co souvisí s městem

Celý článek...

Prezentace

Ceník prezentace:

  • prezentace ubytování 660,- Kč / rok
  • prezentace ostatní 420,- Kč - jednorázově
  • základní záznam zdarma
Celý článek...

Napsali o nás

Internet řekne o družici nad městem.

Jaké satelity a družice budou létat nad Jabloncem nad Jizerou příštích čtrnáct dní? Jaká je voda v

Celý článek...