Svoz nebezpečných složek odpadu

Svoz nebezpečných složek komunálního odpaduSvoz nebezpečných složek komunálního odpadu se v Jablonci nad Jizerou uskuteční v sobotu 14.04.2017.

Přijímány budou následující druhy odpadů: léky všeho druhu včetně mastí, domácí kapalné i tuhé chemikálie (vše řádně označené), zbytky starých barev a obaly od barev, televizory ledničky zářivky, všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu baterií a článků, upotřebené motorové oleje v uzavřených nádobách do 30 litrů, olejové filtry a další zaolejovaný materiál.

Žádáme občany, aby při mobilním sběru nebezpečných složek komunálního odpadu volně neodkládali odpady na stanovištích bez přítomnosti odborné obsluhy. Pokud by došlo ke zpoždění příjezdu vozidla zajišťujícího mobilní sběr nebezpečných odpadů oproti stanovenému harmonogramu, vyčkejte jejího příjezdu. K časové prodlevě může dojít například z důvodu neprůjezdnosti komunikace nebo přílišného zatížení na předcházejících stanovištích.

Volným odkládáním nebezpečných složek komunálního odpadu na k tomu neurčených a nezajištěných místech, nebo v jiných dnech, než je stanoveno v harmonogramu, může být ohroženo nejen životní prostředí, ale i zdraví spoluobčanů.

Svozové vozy zastaví:

8.00 – 8.05 h.    Blansko u vrátnice (bývalé Darre)
8.10 – 8.15        otočka Letná
8.20 – 8.25        náměstí
8.30 – 8.35        Tříč - cihelna
8.40 – 8.45        parkoviště u zdravotního střediska
9.00 – 9.05        Buřany u čp.15
9.10 – 9.15        Bratrouchov "u Proudu"
9.20 – 9.25        "u Kožančinejch"
9.30 – 9.35        Hradsko
9.45 – 9.50        Horní Dušnice - BUS zastávka


Likvidace nebezpečných odpadů je bezplatná výhradně jen pro občany Jablonce nad Jizerou - veškeré náklady s tím spojené za ně hradí obec. Prosíme využívejte této služby, chraňte si své životní prostředí.

 

O stránkách

Informační server www.jablonec-krkonose.cz zahájil svůj provoz v srpnu roku 2001. Jeho cílem bylo a je vytvoření informačního portálu s propojením na vše co souvisí s městem

Celý článek...

Prezentace

Ceník prezentace:

  • prezentace ubytování 660,- Kč / rok
  • prezentace ostatní 420,- Kč - jednorázově
  • základní záznam zdarma
Celý článek...

Napsali o nás

Internet řekne o družici nad městem.

Jaké satelity a družice budou létat nad Jabloncem nad Jizerou příštích čtrnáct dní? Jaká je voda v

Celý článek...